STT BIỂU MẪU
1 KH Hội thi (Mẫu).doc
2 KH Mùa hè xanh (mẫu).doc
3 KH tổ chức ngày Chủ nhật xanh (mẫu).doc
4 Điểm danh SV (Mẫu).xls
5 Bàn giao điểm rèn luyện gửi phòng CTSV (Mẫu).xls
6 Đơn đăng ký tham dự cuộc thi Sân chơi học thuật (Mẫu).xlsx
7 GDN MUON SAN BONG DA 2018.doc
8 Giấy đề nghị cộng điểm rèn luyện HK1 18.19.doc
9 Hệ thống thang diem danh gia doan vien.doc
10 Hướng dẫn phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn theo năm học.doc
11 Mẫu 01 - Biên bản họp phân tích chất lượng đoàn viên.doc
12 Mẫu 02 - Kết quả đánh giá đoàn viên.doc
13 Điểm-danh-GALA TÂN SINH VIÊN.xls
14 Điểm-danh-SV THAM GIA BÓNG CHUYỀN KHOA.xls
15 Điểm-danh-SV VAN NGHE 20-11.xls
16 Điểm-danh-SV hỗ trợ phát bằng tốt nghiệp.xls
17 Lịch thi đấu.xlsx
18 Biên bản trận đấu.xlsx
19 Lịch trình thi đấu GIẢI BÓNG ĐÁ.xlsx
20 Mẫu 3 - Ket qua danh gia doan vien cua LCĐ.doc
21 Mẫu 04 - BB họp đề nghị công nhận đvut của LCĐ.doc
22 Mẫu 05 - Mẫu phiếu phân loại, đánh giá đoàn viên.doc