GIỚI THIỆU

Tổ Công đoàn khoa Công nghệ Cơ khí trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Tổ Công đoàn khoa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc ổn định và phát triển của nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Hiện tại, Tổ Công đoàn Khoa có 22 công đoàn viên gồm: 4 nữ, 18 nam. Trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn, chính trị của các công đoàn viên:

  • Cử nhân Đại học: 2/22
  • Thạc sỹ: 15/22
  • NCS: 2/22
  • Tiến sĩ: 2/22
  • PGS: 3/22
  • Trung cấp lý luận chính trị: 3/22

Cùng với sự phát triển của nhà trường, Tổ Công đoàn Khoa đã phối hợp với Công đoàn Trường và thực hiện tốt các hoạt động sau:

  • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của tổ chức công đoàn.
  • Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các qui định, qui chế hoạt động của Nhà trường. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật; phát hiện, đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo qui định của pháp luật.
  • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động trong Nhà trường.
  • Phát triển công đoàn viên, công đoàn cơ sở vững mạnh. Bồi dưỡng và giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú sang tổ chức Đảng.

Một số hoạt động thường niên được Tổ Công đoàn Khoa được thực hiện như: tổ chức gặp mặt phụ nữ nhân các ngày Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội thi nữ công gia chính, tặng quà nhân dịp Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu thiếu nhi là con cháu của công chức viên chức, phát động tham gia hội thao, văn nghệ do Trường, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, ngành giáo dục đào tạo tổ chức, hằng năm tổ chức các chuyến thăm quan du lịch trong và ngoài nước giúp  công đoàn viên có thời gian nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt nhọc, thăm hỏi động viên và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2021 - 2022