I. Chủ nhiệm Câu lạc bộ

     - ThS. Phạm Văn Toàn (P.Trưởng BM Cơ điện tử)

II. Thành viên Câu lạc bộ

     - Gồm 11 thành viên:

1. Đ/c Lê Đào Quốc Chính   

2. Đ/c Vũ Anh Thư

3. Đ/c Huỳnh Tấn Phát

4. Đ/c Bùi Huỳnh Thắng  

5. Đ/c Lê Quốc Duy

6. Đ/c Trần Bình Nguyên

7. Đ/c Nguyễn Minh Quang

9. Đ/c Nguyễn Thị Đoan Trang

9. Đ/c Trương Ngọc Bích

10. Đ/c Mai Đình Chương

11. Đ/c Nguyễn Thành Vinh

Lớp trưởng CĐ  09DHCDT1

Lớp trưởng 09DHCDT2

Bí thư 09DHCK1

Bí thư CĐ 09DHCDT1

Lớp trưởng 11ĐHCK2

Bí thư CĐ 10DHCDT1

Lớp phó 10DHCDT2

Lớp trưởng 10DHCK2

Lớp trưởng 11DHCDT2

Đoàn viên 09DHCDT2

Lớp Phó 11DHCDT3

Thành viên

Thành viên  

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên 

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

III. Một số hình ảnh hoạt động của Câu lạc bộ