DANH MỤC SÁCH/ GIÁO TRÌNH

STT

Tác giả

Tên sách/giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Hoàng Đình Tín, Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Thị Nam Hương

Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và Truyền nhiệt

Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

2008

2

Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài,

Trần Thị Thu Hà, Đỗ Hữu Hoàng,

Lê Quang Liêm

Kỹ thuật lạnh Đại cương

Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

2008

3

Lê Chí Hiệp, Nguyễn Ngọc Dũng

Proceeding of The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology (Editor)

Đại học Quốc gia

Tp. HCM

2012

4

Đỗ Hữu Hoàng

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh công nghiệp

Bộ Công Thương

2016

5

Võ Tuyển, Đặng Văn Hải,

Ngô Trọng Hùng, Lý Thanh Hùng

Công nghệ Chế tạo máy

Khoa học và giáo dục

2017

6

Trịnh Tiến Thọ, Lý Thanh Hùng

Thí nghiệm vật liệu

Lưu hành nội bộ

2017

7

Võ Tuyển, Trịnh Tiến Thọ,

Ngô Trọng Hùng

Kỹ thuật an toàn lao động

Khoa học và Kỹ thuật

2018

8

Trịnh Tiến Thọ, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Huy

Thực hành đúc nhiệt luyện

Lưu hành nội bộ

2018

9

Võ Tuyển, Hồ Thị Mỹ Nữ, Đinh Lê Cao Kỳ, Lý Thanh Hùng

Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường

Khoa học và kỹ thuật

2019