GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, có trình độ cao về thực hành. Đồng thời có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn.

 

Kiến thức

 

Kiến thức chuyên sâu, nắm vững các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy. Phương pháp và kỹ năng thiết kế hệ thống cơ khí, thiết kế máy công cụ, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất cơ khí hiện đại.

 

Kỹ năng

 

Khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo, tìm tòi, tiếp cận các vấn đề thực tiễn, vận dụng hiệu quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí tự động hóa để giải quyết những vấn đề thực tế của sản xuất và đời sống. Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng kỹ thuật. Có kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.

 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 

Hình thành khả năng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. Đề xuất những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 

 

 • Thiết kế chế tạo máy sấy dùng công nghệ sấy bơm nhiệt;
 • Tối ưu một số chi tiết máy cơ bản trong ngành chế tạo máy;
 • Việc tối ưu giúp giảm kích thước, tiết diện, thể tích và khối lượng của một số chi tiết máy cơ bản và làm giảm hao phí nguyên vật liệu, tăng hiệu suất thiết bị;
 • Các hệ thống sản xuất tự động hóa ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0;
 • Các hệ thống Robot công nghiệp tích hợp khả năng điều khiển thông minh;
 • Các bộ điều khiển tích hợp IoT;
 • Nghiên cứu cải tiến ứng dụng, làm chủ công nghệ trong ngành sản xuất nông sản và công nghiệp thực phẩm.
 • Máy chế biến thực phẩm
 • Các thiết bị phục vụ người khuyết tật
 • Các thiết bị thông minh
 • Công nghệ in 3D
 • Nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt, truyền chất đặc thù và giải pháp tăng cường truyền nhiệt trong các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm;
 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tận dụng. Các giải pháp nâng cao hiệu và tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị nhiệt;
 • Công nghệ cháy sạch và năng lượng tái tạo kết hợp với nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả;
 • Nghiên cứu hoàn thiện quá trình đông lạnh thủy sản và các loại thực phẩm của Việt Nam;
 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sấy nông lâm thủy hải sản của Việt Nam;
 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và dây truyền công nghệ thực phẩm ở điều kiện trong nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, có trình độ cao về thực hành. Đồng thời có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn.

Kiến thức

Kiến thức chuyên sâu, nắm vững các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy. Phương pháp và kỹ năng thiết kế hệ thống cơ khí, thiết kế máy công cụ, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất cơ khí hiện đại.

Kỹ năng

Khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo, tìm tòi, tiếp cận các vấn đề thực tiễn, vận dụng hiệu quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí tự động hóa để giải quyết những vấn đề thực tế của sản xuất và đời sống. Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng kỹ thuật. Có kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Hình thành khả năng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. Đề xuất những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Thiết kế chế tạo máy sấy dùng công nghệ sấy bơm nhiệt;
 • Tối ưu một số chi tiết máy cơ bản trong ngành chế tạo máy;
 • Việc tối ưu giúp giảm kích thước, tiết diện, thể tích và khối lượng của một số chi tiết máy cơ bản và làm giảm hao phí nguyên vật liệu, tăng hiệu suất thiết bị;
 • Các hệ thống sản xuất tự động hóa ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0;
 • Các hệ thống Robot công nghiệp tích hợp khả năng điều khiển thông minh;
 • Các bộ điều khiển tích hợp IoT;
 • Nghiên cứu cải tiến ứng dụng, làm chủ công nghệ trong ngành sản xuất nông sản và công nghiệp thực phẩm.
 • Máy chế biến thực phẩm
 • Các thiết bị phục vụ người khuyết tật
 • Các thiết bị thông minh
 • Công nghệ in 3D
 • Nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt, truyền chất đặc thù và giải pháp tăng cường truyền nhiệt trong các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm;
 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tận dụng. Các giải pháp nâng cao hiệu và tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị nhiệt;
 • Công nghệ cháy sạch và năng lượng tái tạo kết hợp với nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả;
 • Nghiên cứu hoàn thiện quá trình đông lạnh thủy sản và các loại thực phẩm của Việt Nam;
 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sấy nông lâm thủy hải sản của Việt Nam;
 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và dây truyền công nghệ thực phẩm ở điều kiện trong nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ  2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ  2020

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ  2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ  2016