1. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

Đơn vị: Khoa CN Cơ khí
Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 989166420
Email: hoangph@hufi.edu.vn
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo khoa công nghệ Cơ khí theo quy định của nhà trường;
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến các học phần tương đương, học phần thay thế trong chương trình đào tạo khoa Công nghệ cơ khí;
 • Hỗ trợ sinh viên khoa CN Cơ khí trong hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Hỗ trợ sinh viên về thực tập, kiến tập;
 • Hỗ trợ sinh viên về việc làm;
 • Hỗ trợ sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn;
 • Giải quyết các vấn đề khác liên quan trong phạm vi của khoa theo quy định của nhà trường.

2. Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa: Võ Thị Thu Hiền

Đơn vị: Khoa CN Cơ khí

Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú,

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 349 795 682

Emai: thuhienlongson89@gmail.com

- Giáo vụ khoa là cầu nối giữa nhà trường, khoa với sinh viên, trao đổi và trả lời thắc mắc của phụ huynh về việc học tập của sinh viên trong khoa.

- Sinh viên có thể liên hệ với Giáo vụ khoa về những nội dung sau:

 • Hỗ trợ các vấn đề về học vụ (đăng ký môn học, hướng dẫn chuyển môn học tương đương/thay thế,…)
 • Tư vấn giải quyết các thắc mắc, khó khăn của sinh viên trong quá trình học tập.
 • Tiếp đón, trả lời và tư vấn và các chương trình học của khoa.
 • Lên kế hoạch học tập, sinh hoạt cho sinh viên các khóa.
 • Phổ biến các quy chế, quy định về học tập, thi kiểm tra, các chế độ, chính sách; hướng dẫn xin cấp các loại giấy tờ cần thiết theo đúng quy trình đã ban hành.
 • Kiểm tra danh sách sinh viên nợ học phí để thông báo cho sinh viên
 • Thông báo lịch học tập cho sinh viên.
 • Kiểm tra kết quả học tập các học kỳ của sinh viên, thông báo cho sinh viên thuộc diện bị cảnh báo kết quả học tập để sinh viên biết.
 • Chuyển trường, chuyển về địa phương do hoàn cảnh khó khăn, do không đủ sức khỏe hoặc bị buộc thôi học do không đủ tiêu chuẩn về học tập, rèn luyện.

3. Thông tin giảng viên và giáo vụ