Khoa Công nghệ cơ khí là một trong những khoa được thành lập sớm nhất kể từ khi thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, khoa Công nghệ Cơ khí đã từng bước khẳng định được vai trò và vị trí của mình đối với xã hội. Chất lượng, qui mô và hiệu quả đào tạo không ngừng được nâng cao. Sinh viên đến với ngành này ngày càng nhiều hơn và đã tự khẳng định được mình trong mọi lĩnh vực công tác. Theo thống kê trong các năm gần đây, hơn 90% sinh viên ngành Cơ khí sau khi ra trường đều có việc làm đúng với ngành nghề đã học.

Tập thể đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, luôn tìm tòi nghiên cứu, cập nhật thông tin, gắn với thực tế, học đi đôi với hành theo đúng phương châm 50% lý thuyết kết hợp với 50% thực hành.

Khoa đào tạo và cấp bằng Thạc sĩ 01 ngành (26 chỉ tiêu/ năm): Kỹ thuật cơ khí.

Khoa đào tạo và cấp bằng kỹ sư thuộc 02 ngành (với 400 chỉ tiêu/ năm): Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Khoa đào tạo và cấp bằng trình độ Cao đẳng thuộc 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Lắp đặt thiết bị lạnh. 

Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các khóa ngắn hạn: 

 • Sửa chữa Thiết bị Cơ khí, Công nghệ Lò hơi, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
 • Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với các phần mềm: Auto Cad, Inventor, ProE,…
 • Liên kết với các đơn vị tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, thi nâng bậc thợ,…

Tổng số cán bộ giảng dạy và nhân viên trong khoa 25, với 01 Phó giáo sư, 05 Tiến sĩ, 03 NCS, 14 Thạc sĩ và 02 Kỹ sư. 

Nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo, Khoa đã trang bị các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm gồm:

 • Xưởng thực hành Tiện – Phay – Bào
 • Xưởng thực hành hàn hồ quang điện, TIG, MIG; Xưởng thực hành nguội
 • Xưởng thực hành Đúc và Nhiệt luyện
 • Phòng thực hành CNC
 • Phòng thực hành Đo lường kỹ thuật
 • Phòng thực hành Nhiệt lạnh
 • Phòng thực hành CAD/CAM
 • Phòng thí nghiệm Vật liệu
 • Phòng thực hành Cơ điện tử
 • Phòng thực hành PLC
 • Phòng thực hành vi điều khiển
 • Phòng máy tính

Văn phòng khoa Công nghệ Cơ khí

Lịch sử hình thành và phát triển

 • Ngày 09/9/1982 Trường được thành lập theo Quyết định số 986/CNTP của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm với tên Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 02/01/2001 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BGDĐT.
 • Ngày 23 tháng 2 năm 2010, theo Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chính thức được mang tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 23/6/2015  Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định 901/QĐ-TTg cho phép Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thí điểm cơ chế quản lý trường theo cơ chế tự chủ