Ngày 15-01-2021, Khoa Công nghệ Cơ Khí HUFI triển khai tổ chức triển lãm, trình diễn các sản phẩm tốt nghiệp của các bạn sinh viên K.08 ngành CNKT Cơ điện tử

Hình 1: Toàn cảnh chương trình TECH SHOW

Chương trình do các bạn khóa 08 chuyên ngành Cơ điện tử thuộc khoa Công nghệ Cơ khí trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thực hiện.

Nhằm nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

  • Kết nối các hoạt động của bộ môn tới sinh viên các khóa, tạo điều kiện sinh viên giao lưu, chia sẻ kiến thức, thực hiện các đề tài, khóa luận tốt nghiệp phục vụ cho nhu cầu thực tế
  • Các giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện chấm điểm, các giáo viên trong trường có thể tham quan, nhận xét và góp ý các mô hình cho sinh viên
  • Các sinh viên trong cùng khóa có thể tham quan, góp ý các sản phẩm của các bạn khác để học hỏi lẫn nhau
  • Các sinh viên năm 1, 2, 3, có thể tham quan, học hỏi cách thức và các công nghệ ứng dụng trên các mô hình để có thể áp dụng và phát triển cho quá trình học tập các em sau này
  • Làm tư liệu phục vụ cho công việc tuyển sinh, quảng bá hình ảnh khoa và thành quả đạt được của các sinh viên tới các nhà tuyển dụng hoặc các học sinh cấp 3 đang chọn trường đại học

Một số hình ảnh khác của chương trình: