- Cố vấn học tập là cầu nối trung gian giữa khoa, gia đình, sinh viên và nhà tuyển dụng lao động, là chuyên gia tư vấn cho sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo, với năng lực, điều kiện kinh tế của sinh viên. Giúp sinh viên thực hiện tốt các Quy chế của Bộ Giáo dục và Nhà trường, giúp lãnh đạo khoa đưa ra các giải pháp phù hợp để cải thiện chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra của sinh viên.

- Sinh viên có thể liên hệ với Cố vấn học tập về những nội dung sau:

  • Hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động của Trường.
  • Tư vấn giải quyết các thắc mắc, khó khăn của sinh viên trong quá trình học tập.
  • Là người định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành.
  • Cùng sinh viên tổ chức họp lớp theo quy định, đánh giá rèn luyện, xếp loại sinh viên học tập theo học kỳ…

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN, GIÁO VỤ KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Ngọc

Dũng

0934.166.698 

dungnn@hufi.edu.vn

2

Đặng Văn

Hải

0908.335.381

haidv@cntp.edu.vn

3

Võ Kim

Hằng

0908.841.977

hangvk@cntp.edu.vn

4

Nguyễn Thị Út

Hiền

0988.869.885

hienntu@cntp.edu.vn

5

Võ Thị Thu

Hiền

0349.795.682

thuhienlongson89@gmail.com

6

Hoàng Trọng Trần

Huy

0909.024.273

huyhtt@cntp.edu.vn

7

Nguyễn Minh

Huy

0909.937.007

huynm@cntp.edu.vn

8

Nguyễn Tấn

Ken

0935.097.875

nguyentanken@outlook.com

9

Đinh Lê Cao

Kỳ

0592.470.789

hk2nam1819@gmail.com

10

Phạm Hữu

Lộc

0911.361.878

locpham80@gmail.com

11

Lê Văn

Nam

0933.844.225

namlv@hufi.edu.vn

12

Huỳnh Văn

Nam

0908.340.151

namhv@cntp.edu.vn

13

Hồ Thị Mỹ

Nữ

0907.375.077

nuhtm@cntp.edu.vn

14

Trần Quốc

Nhiệm

0904.170.478

nhiem_tran2001@yahoo.com

15

Phan Hoàng

Phụng

0937.069.223

hphung1502@gmail.com

16

Phạm Văn

Toàn

0905.288.852

toanck86@gmail.com

17

Nguyễn Văn

Thanh

038.521.3083

thanhnv@cntp.edu.vn

18

Trịnh Tiến

Thọ

0702.184.667

thott@cntp.edu.vn

19

Lê Thể

Truyền

0909.757.089

lethucanhquan2003@yahoo.com

20

Phạm Thanh

Vương

0903.625.653

vuongpt@cntp.edu.vn

 

CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG

GIẢNG VIÊN LÀM NHIỆM VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP